اعلام تاریخ پایان زندگی Fedora 14

Fedora

 

Fedora 14 در تاریخ ۱۲٫۸٫۲۰۱۱ مصادف با پنجشنبه ۱۷٫۹٫۱۳۹۰ به پایان زندگی خود می رسد.از این تاریخ به بعد هیچ بسته ی اضافی و بروزرسانی برای این نسخه منتشر نمی شود.با توجه به اینکه فدورا ۱۶ هم منتشر شده، هیچ بسته ی جدیدی برای فدورا ۱۴ منتشر نمی شود.

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید و برای بالا بردن نسخه ی فدورا ی خود می توانید این راهنما را مطالعه نمایید.

 

دیدگاه شما چیست؟