انتشار فدورا 17 برای معماری PPC

fedora17-ppc

بعد از انتشار نسخه نهایی Fedora 17 هم اکنون نسخه فدورا ۱۷ برای معماری PPC منتشر شده و در دسترس می باشد.فدورا ۱۷ با نام Beefy Miracle می باشد و این نسخه برای سیستم های Power PC توسعه داده شده است و هم اکنون برای معماری های ppc64 و ۳۲ bit ppc قابل استفاده می باشد

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به اینجا و اینجا مراجعه کنید و برای دانلود فدورا ۱۷ با معماری PPC به اینجا مراجعه کنید.

۱ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟