برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۵

fedora_25

 

نسخه بعدی فدورا که Fedora 25 می باشد بر اساس برنامه ی زمانبندی انتشار قرار بود تا نسخه ی آلفای آن در تاریخ ۲۳-۰۸-۲۰۱۶ منتشر شود.اما بر اساس تغییرات به عمل آمده برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۵ دچار تغییراتی شده است و نسخه ی آلفای فدورا ۲۵ قرار است در تاریخ ۳۰-۰۸-۲۰۱۶ منتشر شود و به همین خاطر نسخه ی بتای فدورا ۲۵ نیز در تاریخ ۱۱-۱۰-۲۰۱۶ منتشر خواهد شد و سر انجام بر اساس همین تغییرات نسخه ی نهایی فدورا ۲۵ قرار است در تاریخ ۱۵-۱۱-۲۰۱۶ منتشر شود.

گفتنی است جهت مشاهده برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۵ کافیست تا به لینک پایین مراجعه نمایید :

 

https://fedoraproject.org/wiki/Releases/25/Schedule

دیدگاه شما چیست؟