برنامه ی زمانبندی انتشار فدورا ۲۶

fedora-26-release-dates-schedule

با توجه به انتشار فدورا ۲۵ ، اکنون نوبت به انتشار نسخه ی بعدی یعنی Fedora 26 می باشد که در حال حاضر برنامه ی زمانبندی آن مشخص شده است.که با توجه به این برنامه زمانبندی قرار است تا نسخه ی آلفای فدورا ۲۶ در تاریخ ۱۴-۰۳-۲۰۱۷ منتشر شود و پس از آن نسخه بتای فدورا ۲۶ در تاریخ ۰۹-۰۵-۲۰۱۷ منتشر خواد شد و سرانجام نسخه ی نهایی فدورا ۲۶ در تاریخ ۰۶-۰۶-۲۰۱۷ منتشر خواهد شد.

جهت مشاهده ی دقیق برنامه ی زمانبندی انتشار فدورا ۲۶ می توانید به لینک پایین مراجعه نمایید :

 

https://fedoraproject.org/wiki/Releases/26/Schedule

دیدگاه شما چیست؟