توزیع CentOS 6.1 منتشر شد

centos

Karanbir Singh آگهی داد که CentOS 6.1 منتشر شد.این توزیع که بر اساس کد منبع Red Hat Enterprise Linux 6.1 می باشد،هم اکنون در دسترس می باشد.

centos

رسانه های نصبی CentOS 6.1 برای معماری های i386 و X86_64  در دسترس هستند و شامل آخر بروزرسانی ها می باشند.

برای خواندن آگهی انتشار به اینجا و برای خواندن نکات انتشار این نسخه به اینجا  مراجعه کنید و برای دانلود CentOS 6.1 به اینجا مراجعه کنید.

 

 

 

 

۱ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟