توزیع Sabayon Linux 8 منتشر شد

sabayon8

نسخه جدید توزیع Sabayon 8 که یک توزیع مبتنی بر توزیع Gentoo می باشد منتشر شد.در این نسخه از linux kernel 3.2 و میزکار gnome 3.2.2 و میزکار KDE 4.7.4 استفاده شده است که نسخه میزکار KDE 4.8.0 در مخازن آزمایشی این توزیع قرار گرفته است.

در این نسخه از میزکار XFCE 4.8 و مجموعه اداری LibreOffice 3.4.4 نیز استفاده شده است.

برای اطلاعات بیشتر به اینجا و برای دانلود Sabayon 8 به اینجا مراجعه کنید.

sabayon

 

 

دیدگاه شما چیست؟