تکمیل ویژگی های فدورا 18 تا چند روز آینده

fedora 18 Spherial Cow

هجدهمین نسخه ی توزیع محبوب Fedora با نام گاور گرد (Spherical cow)  که نسخه ی آلفای آن منتشر شد همچنان با سرعت زیاد در حال توسعه می باشد بطوریکه در چند روز آینده یعنی ۹ اکتبر ۲۰۱۲ که پنج روز دیگر است تمامی ویژگی ها و خوصوصیاتی که قرار است در این نسخه باشند، صد در صد کامل می شوند.

فدورا ۱۸ دارای تغییرات و ویژگی های زیاد و گوناگونی می باشد که قبلا به برخی از آنها در اینجا و اینجا اشاره شد.برای دیدن لیست این ویژگی ها و درصد تکمیل آنها کافی است تا به اینجا مراجعه نمایید.

پس از کامل شدن این فرایند نسخه بتای فدورا ۱۸ طبق برنامه زمانبندی در تاریخ ۲۳-۱۰-۲۰۱۲ منتشر خواهد.

گفتنی است که نسخه نهایی فدورا ۱۸ در تاریخ ۲۷-۱۱-۲۰۱۲ منتشر خواهد شد و ما بی صبرانه منتظر آن هستیم.برای دیدن لیست زمان بندی انتشار فدورا ۱۸ به اینجا مراجعه نمایید.

خندان،خوش تیپ و فدورایی باشید 😉

 

دیدگاه شما چیست؟