فدورا ۲۱ با جاوا ۸

جاوا ۸ جایگزین جاوا ۷ در فدورا ۲۱ می شود.

اطلاعات بیشتر می توانید از اینجا بخوانید

دیدگاه شما چیست؟