پیشنهاد اسم برای نسخه فدورا 19

fedora

دیروز خانم رابین بورجوران رهبر پروژه فدورا طی آگهی اعلام کرد که یک بار دیگر زمان انتخاب اسم برای نسخه بعدی فدورا فرا رسیده است.

نسخه بعدی فدورا که فدورا ۱۹ می باشد و این در حالی است که نسخه ی آلفای فدورا ۱۸ که با نام گاو گرد(Spherical Cow) می باشد منتشر شده است و نسخه فدورا ۱۸ بتا در تاریخ ۳۰-۱۰-۲۰۱۲ و نسخه نهایی آن در تاریخ ۴-۱۲-۲۰۱۲ منتشر خواهند شد.

زمان پیشنهاد اسم برای فدورا ۱۹ از دیروز یعنی ۹ اکتبر ۲۰۱۲ آغاز شده و تا پایان روز ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲ به پایان می رسد.

نام پیشنهادی برای فدورا ۱۹ باید ارتباطی بین نسخه قبلی یعنی فدورا ۱۷ که با نام Beefy Miracle  و فدورا ۱۸ که با نام گاو گرد (Spherical Cow) است ،داشته باشد.

برای خواندن راهنمای نام انتشار کافی است تا به اینجا مراجعه نمایید و برای اطلاع از زمانبندی پیشنهاد اسم برای فدورا ۱۹ و دیدن نام های پیشنهاد شده می توانید به اینجا مراجعه نمایید و اگر تمایل دارید تا تاریخچه نام نسخه های فدورا را ببینید کافی است به اینجا مراجعه کنید.

خندان و فدورایی باشید

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟