Stop Censorship - fedorafans.com

سیاهپوشی فدورا برای جلوگیری از SOPA و PIPA

Jared Smith رهبر پروژه ی فدورا در بیانیه ای در سایت رسمی پروژه فدورا حمایت خود را در جلوگیری از دو قانون SOPA و PIPA اعلام کرد.         … ادامه


FU Tweaks & Tasks - fedorafans.com

Fedora Utils و لذت بیشتر در استفاده از فدورا

افزودن مخازن، نصب فلش پلایر و جاوا، اضافه کردن کدک های صوتی و تصویری و … این ها مسائلی هستند که بعد از نصب نسخه های فدورا وقت خیلی از … ادامه