fedora

احتمال ایجاد مرکز نرم افزار فدورا

موفقیت های زیادی که فروشگاه های نرم افزاری به دست آورده اند، توسعه دهندگان فدورا را نیز (مانند توزیع های اوبونتو، دبیان، اپن سوزی) به فکر ایجاد یک مرکز نرم … ادامه