terminal or terminator

ترمینال یا ترمیناتور

به نظر شما اگه هر ترمینالی که باز کنیم تبدیل به یک ترمیناتور بشه، اونوقت چی میشه!؟