gnu linux

نوار زمان پیدایش توزیع های گنو/لینوکس

شاید برای شما هم جالب باشه که روند پیدایش توزیع های گنو/لینوکس رو ببیند و بخواین بدونین که این توزیع ها از چه توزیع های دیگه ای منشعب شده اند.