centos

CentOS 6 منتشر شد

  تیم توسعه centos در یک اقدام سریع خبر خوشحال کننده ی انتشار centos 6 رو منتشر کردن. Centos 6 که بر اساس rhel 6  و برای معماری های i386 … ادامه