مرور برچسب

آموزش تنظیم تاریخ

آموزش تنظیم ساعت و تاریخ در فدورا لینوکس

تنظیم ساعت و تاریخ سیستم در فدورا لینوکس به دو روش گرافیکی و خط فرمانی انجام می گیرد که در این مطلب به هر دو روش پرداخته می شود. روش گرافیکی : برای تنظیم ساعت و تاریخ سیستم کافی است تا برنامه Date & Time را از منوی…
ادامه مطلب ...