مرور برچسب

بهترین هشدار دهنده ی ایمیل

Mail Notification، هشدار دهنده ی سریع و بی نقص ایمیل

امروزه ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی به امری کاملا عادی و روزمره تبدیل شده. با افزایش احتیاج و ارتباط این امر با زندگی روزمره همواره مطلع شدن از دریافت این نامه ها در همان لحظه ای که پا در صندوق پستی میگذارند جزء دغدغه های خیلی از…
ادامه مطلب ...