مرور برچسب

زمان فدورا 19

یک هفته تاخیر در انتشار فدورا 19

فدورا 19 که نسخه بعدی توزیع فدورا می باشد طبق جدول زمانبندی قرار بود نسخه ی آلفای آن در تاریخ 16-4-2013 یعنی چند روز دیگر منتشر شود ولی بنا به دلایلی از جمله حل نشدن اشکالات UEFI  این انتشار با یک هفته تاخیر همراه خواهد بود.…
ادامه مطلب ...