مرور برچسب

فدورا 15

پایان زندگی فدورا 15

Fedora 15  با نام LoveLock یا همان قفل عشق در تاریخ 24 برج 5 سال 2011 منتشر شد.فدورا 15 اولین توزیع و نسخه ای از فدورا بود که از میزکار Gnome 3 استفاده کرد و شامل تغییرات بنیادی بود. همانطور که قبلا گفته شد از تاریخ 26 برج 6 سال 2012…
ادامه مطلب ...