مرور برچسب

نسخه بروز

سومین نسخه کاندیدای فدورا 19 فینال

با توجه به اینکه شمارشگر انتشار فدورا 19 هم اکنون 19 روز را تا انتشارنسخه نهایی Fedora 19 نشان می دهد، هم اکنون سومین نسخه ی کاندید از فدورا 19 فینال در دسترس و قابل استفاده می باشد. گفتنی است نسخه نهایی فدورا 19 که با نام گربه ی…
ادامه مطلب ...