مرور برچسب

ورژن لینوکس

دومین نسخه کاندید از فدورا 19 فینال

پس انتشار نسخه آلفا و بتای فدورا 19 نوبتی که باشه نوبت نسخه نهایی میرسه.با توجه به اینکه شمارش برای انتشار فدروا 19 نیز آغاز شده و بر اساس برنامه زمانبندی قرار است که نسخه نهایی فدورا در تاریخ 02-07-2013 منتشر بشه ولی تا اون لحظه تیم…
ادامه مطلب ...