مرور برچسب

پوسته سیستم عامل

یک ترمینال عالی جدید

Final Term این ترمینال جدید که توسعه آن به تازگی شروع شده است و قابل نصب در فدورا  از طریق  COPR است. تازه های این ترمینال : تشکیل منو برای دستورات تکمیل دستور خودکار نمایش کنترل های نمایشی و موارد زیاد…
ادامه مطلب ...