مرور برچسب

diff folder

تشخیص تفاوت و مقایسه فایل ها و پوشه ها با نرم افزار Meld

جهت بررسی تفاوت ها  و مقایسه فایل ها ابزارهای گوناگونی وجود دارد یا اینکه می توان از دستور خط فرمانی diff استفاده کرد.اما Meld نرم افزاری گرافیکی هست که قادر هست فایل  ها و پوشه ها را جهت تفاوت بین آنها بررسی  نماید.Meld دارای…
ادامه مطلب ...