مرور برچسب

fedora17

اعلام زمان پایان پشتیبانی از فدورا 17

تیم توسعه توزیع محبوب وقدرتمند فدورا تاریخ پایان پشتیبانی از Fedora 17 را اعلام کرد.فدورا 17 که با نام Beefy Miracle است در تاریخ 29-05-2012 منتشر شد و از این رو فدورا 17 از تاریخ 30-07-2013  یعنی در حدود 26 روز دیگر پشتیبانی نمی شود…
ادامه مطلب ...