آموزش نصب مخازن REMI

repo

مخزن REMI یک مخزن نرم افزاری می باشد که ممکن است برای نصب برخی از نرم افزار ها و یا وابستگی های نرم افزاری نیاز به آن باید.در این مطلب نحوه نصب مخزن REMI بر روی توزیع های Fedora,RHEL,CentOS و Scientific آموزش داده خواهد شد.

 

نصب بر روی Fedora 22 i386 or x86_64 :

 

# dnf install http://rpms.famillecollet.com/fedora/remi-release-22.rpm

 

نصب بر روی Fedora 21 i386 or x86_64 :

 

# yum  install  http://rpms.famillecollet.com/fedora/remi-release-21.rpm

 

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 7 x86_64 :

 

# yum install  http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

 

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 6 i386 or x86_64 :

 

 

# yum install http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

 

بر روی RHEL نیاز هست تا این دستور را هم اجرا کنید :

 

#rhn-channel –add –channel=rhel-$(uname -i)-server-optional-6

 

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 5 i386 or x86_64 :

 

 

# yum  install http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

 

 

اکنون فایل های مخزن در این مسیر ذخیره شده اند :

 

/etc/yum.repos.d

 

برای فعال کردن مخازن REMI کافیست تا فایل مربوط به آن را از مسیر گفته شده باز کنید و مقدار enable را از ۰ به ۱ تغییر دهید و فایل را ذخیره نمایید.

 

 

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟