انتشار فدورا 18 بتا با معماری ARM

fedora18beta-arm-fedorafans.com

تنها چند روز مانده به انتشار نسخه نهایی فدورا ۱۸ تیم ARM فدورا خبر انتشار نسخه Fedora 18 ARM Beta را منتشر کردند.فدورا ۱۸ ARM بتا شامل ایمج هایی برای پلتفرم های سخت افزاری

Versatile Express (QEMU),Trimslice (Tegra), Pandaboard (OMAP4), GuruPlug (Kirkwood),Beagleboard (OMAP3)

می باشد.

fedora-arm-logo-fedorafans.com

 

جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به اینجا و اینجا مراجعه کنید و برای دانلود Fedora 18 ARM Beta می توانید به اینجا مراجعه نمایید.

گفتنی است نسخه نهایی فدورا ۱۸ تا چند روز دیگر یعنی ۱۵-۱-۲۰۱۳ منتشر می شود که جهت دیدن برنامه زمان بندی آن می توانید به اینجا مراجعه نمایید.

 

 

۵ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟