تصاویر فدورا 19 آلفا با میزکار Gnome

 gnome

گربه شرودینگر که نام فدورا ۱۹ می باشد چند روز پیش نسخه آلفای آن منتشر شد که خبر آن را می توانید در این لینک مطالعه کنید.

در پایین تصاویری از فدورا ۱۹ آلفا با میزکار Gnome  را مشاهده می کنید :

 

fedora19-alpha-gnome

fedora19-alpha-gnome

 

fedora19-alpha-gnome

fedora19-alpha-gnome

fedora19-alpha-gnome

fedora19-alpha-gnome

 

fedora19-alpha-gnome

fedora19-alpha-gnome

 

جهت دیدن  ویژگی های فدورا ۱۹ می توانید به اینجا و جهت دیدن برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۱۹ به اینجا مراجعه نمایید.

امروز و هر روز با فدورا 😉

 

۱ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟