روز جهانی زن مبارک باد

fedora

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست

گلها همه به نام تو مشهورند

آیینه ها از انعکاس نام تو می خندند

و من تنها برای تو می گویم

زندگی کن تا زنده بمانم

روزت مبارک

دیدگاه شما چیست؟