نصب و پیکربندی سیستم مانیتورینگ Zabbix – بخش ۲

Zabbix

در مطلب قبلی سیستم مانیتورینگ Zabbix را معرفی کردیم.اکنون از این مقاله به بعد سعی خواهیم کرد که وارد مراحل عملی شویم و مرحله به مرحله موارد مورد نیاز را انجام خواهیم داد.

همانطور که قبلا اشاره شده،نصب را بر روی توزیع CentOS 7.1 x86-64 انجام خواهیم داد هر چند که امکان نصب روی سایر توزیع های گنو/لینوکس و یا سایر سیستم عامل ها وجود دارد.
برای شروع کار ابتدا نیاز هست تا تنظیمات شبکه ی سرور را انجام دهید.به همین خاطر ابتدا کافیست تا سرویس NetworkManager را stop و disable کنید :

 

#systemctl stop NetworkManager

 

#systemctl disable NetworkManager

اکنون سرویس network را start و enable کنید :

 

#systemctl start network

 

#systemctl enable network

اکنون باید به کارت شبکه ی سرور IP اختصاص داد.برای نمایش کارت های شبکه ی سرور کافیست تا از یکی از دستور های پایین استفاده کنید :

 

 

#ifconfig -a

#ip addr sh

 

در ادامه یک نمونه از خروجی هر کدام از دستور های گفته شده را مشاهده می کنید :

# ifconfig -a

enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 192.168.56.180 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255

inet6 fe80::a00:27ff:fe48:3e2a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

ether 08:00:27:48:3e:2a txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 126 bytes 9075 (8.8 KiB)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 152 bytes 10807 (10.5 KiB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 192.168.1.147 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

inet6 fe80::a00:27ff:fe83:7f74 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

ether 08:00:27:83:7f:74 txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 372 bytes 33405 (32.6 KiB)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 77 bytes 9255 (9.0 KiB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
enp0s9: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 10.0.4.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.4.255

inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:65e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

ether 08:00:27:1d:06:5e txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 11 bytes 2580 (2.5 KiB)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 22 bytes 2318 (2.2 KiB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536

inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0

inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>

loop txqueuelen 0 (Local Loopback)

RX packets 304 bytes 17959 (17.5 KiB)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 304 bytes 17959 (17.5 KiB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

 

 

# ip addr sh

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

link/ether 08:00:27:48:3e:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.56.180/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s3

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 fe80::a00:27ff:fe48:3e2a/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

link/ether 08:00:27:83:7f:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.147/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s8

valid_lft 59948sec preferred_lft 59948sec

inet6 fe80::a00:27ff:fe83:7f74/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

link/ether 08:00:27:1d:06:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 10.0.4.15/24 brd 10.0.4.255 scope global dynamic enp0s9

valid_lft 86347sec preferred_lft 86347sec

inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:65e/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

 

در اینجا ما قصد داریم تا کارت شبکه ی enp0s3 را پیکربندی کنیم.توجه داشته باشد پس از انتشار فدورا ۱۵ نام کارت های شبکه از حالت سنتی ethX تغییر پیدا کرد که جهت تعییر نام رابط کارت شبکه می توانید به این مطلب مراجعه نمایید.

اکنون برای تنظیمات رابط شبکه ی enp0s3 کافیست تا فایل تنظیمات آن را باز کنید :

 

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

 

 

و آدرس IP و سایر مشخصات شبکه ی خود را تنظیم کنید.یک نمونه از تنظیمات را در پایین مشاهده می کنید :

 

TYPE=Ethernet

BOOTPROTO=none

DEFROUTE=yes

IPV4_FAILURE_FATAL=no

IPV6INIT=yes

IPV6_AUTOCONF=yes

IPV6_DEFROUTE=yes

IPV6_FAILURE_FATAL=no

NAME=enp0s3

UUID=4ee74464-4252-43d4-a70c-5bb20b5fe4b2

DEVICE=enp0s3

ONBOOT=yes

IPADDR=192.168.56.180

PREFIX=24

GATEWAY=192.168.56.1
DNS1=4.2.2.4

IPV6_PEERDNS=yes

IPV6_PEERROUTES=yes

IPV6_PRIVACY=no

پس از تنظیم فایل گفته شده نیاز هست تا سرویس network را یکبار restart کنید :

#systemctl restart network

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.