نصب و پیکربندی سیستم مانیتورینگ Zabbix – بخش ۳

zabbix_logo

در مرحله قبل تنظیمات IP و شبکه ی سرور را انجام دادیم.در این مطلب ادامه ی کار نصب و پیکربندی سیستم مانیتورینگ Zabbix را پیگیری می کنیم.

ار آنجایی که Zabbix داری یک پنل مدیریتی تحت وب می باشد،نیاز است تا بسته های لازم جهت راه اندازی یک وب سرور با پشتیبانی از PHP ; و دیتابیس را نصب کنیم که در اینجا قصد داریم تا Apache,PHP و MariaDB و بسته های لازم برای اینکار را نصب کنیم.پس بنابراین ابتدا مخازن EPEL را نصب کنید :

 

# yum install epel-release

 

اکنون بسته های لازم را نصب کنید :

 

# yum install httpd mariadb-server mariadb php php-mysql php-gd php-pear phpmyadmin

 

 

پس از نصب بسته ها سرویس httpd را start و enable کنید :

 

 

#systemctl start httpd

 

#systemctl enable  httpd

 

اکنون اجازه دهید تا ترافیک httpd از دیوار آتش Firewalld عبور کند :

 

#firewall-cmd --permanent --add-service=http
#firewall-cmd --reload

 

اکنون سرویس MariaDB را start و enable کنید :

 

#systemctl start mariadb

 

#systemctl enable  mariadb

 

سپس جهت تعیین پسورد و تنظیمات دیتابیس MariaDB این دستور را اجرا نمایید و به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :

 

#mysql_secure_installation

 

 

یک نمونه از اجرای دستور گفته شده را در پایین مشاهده می کنید :

 


# mysql_secure_installation

/usr/bin/mysql_secure_installation: line 379: find_mysql_client: command not found
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB

SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current

password for the root user. If you've just installed MariaDB, and

you haven't set the root password yet, the password will be blank,

so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none): ### Enter

OK, successfully used password, moving on...
Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB

root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n] y ### Type y

New password: ### Enter Your Password

Re-enter new password: ### Re-enter Your Password

Password updated successfully!

Reloading privilege tables..

... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone

to log into MariaDB without having to have a user account created for

them. This is intended only for testing, and to make the installation

go a bit smoother. You should remove them before moving into a

production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y ### Type y

... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This

ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y ### Type y

... Success!
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can

access. This is also intended only for testing, and should be removed

before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y ### Type y

- Dropping test database...

... Success!

- Removing privileges on test database...

... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far

will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y ### Type y

... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB

installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB!

 

اکنون فایل تنظیمات phpMyAdmin را باز کنید :

 

#vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

 

و خطوط زیر را در جای مربوطه قرار دهید :

 

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
Options none
AllowOverride Limit
Require all granted
</Directory>

 

یک نمونه از تنظیمات را در پایین مشاهده می کنید.خطوطی که با ### شروع می شوند را در واقع باید کامنت کنید و سپس خطوط گفته شده را اضافه کنید :

 


[...]
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

### Comment the following Section :

###<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
### AddDefaultCharset UTF-8
###
### <IfModule mod_authz_core.c>
### # Apache 2.4
### <RequireAny>
### Require ip 127.0.0.1
### Require ip ::1
### </RequireAny>
### </IfModule>
### <IfModule !mod_authz_core.c>
### # Apache 2.2
### Order Deny,Allow
### Deny from All
### Allow from 127.0.0.1
### Allow from ::1
### </IfModule>
###</Directory>

### Add the following lines:

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
Options none
AllowOverride Limit
Require all granted
</Directory>
[...]

 

پس از انجام این مراحل نصب وب سرور به پایان می رسد و شما اکنون باید بتوانید با وارد کردن IP سرور در مرورگر وب خود،صفحه ی پیش فرض Apache را مشاهده کنید :

 

lamp-apache

 

و یا اینکه می توانید با وارد کردن این آدرس وارد پنل phpMyAdmin شوید :

 

http://[Server-IP]/phpmyadmin

lamp-phpmyadmin

 

lamp-phpmyadmin

 

 

 

 

1 نظر
  1. […] مخازن Zabbix بر روی CentOS 6.x i386 […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.